rewolucyjno-syndykalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Deklarację podpisali: A. Łozowski — w imieniu Ogólnorosyjskiej Centralnej Rady Związków Zawodowych, Ludvico d’Aragona — sekretarz generalny włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy, Angel Pestagna — z Narodowej Konfederacji Pracy Hiszpanii, N. Szablin (Iwan Nedełkow) — z Powszechnego Syndykalnego Związku Robotniczego Bułgarii, Alfred Rosmer, reprezentujący rewolucyjno-syndykalistyczną mniejszość CGT, Arczil Mikadze — przedstawiciel mniejszości komunistycznej związków zawodowych Gruzji i Ilia Milkicz — z Powszechnej Konfederacji Pracy Jugosławii °2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo