rewolucyjnodemokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W części pierwszej autor śledzi historycznie znamienną, ale swoistą drogę ideową, która prowadziła Hodiego od powstańczego patriotyzmu i popowstańczych związków z ideologią rewolucyjnodemokratyczną do pojednania z pozytywizmem. Żabicki korzysta tu z ogólnych ustaleń C. Bobińskiej, ale wzbogaca je szczegółowymi analizami; omawia m. in. stosunek myśli Tokarzewicza do teorii Proudhona i słowianofilów rosyjskich, a także rodzimych źródeł utopii, polemizuje natomiast z tezą F. Romaniukowej o silnym wpływie Bakunina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo