riemannowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego g/tv. Z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że gdybyśmy nawet uważali wielkości gflv za operatory, wielkości x, od których te operatory zależałyby, nie mogłyby być współrzędnymi, parametryzującymi jakąś Riemannowską rozmaitość; aby mówić o takiej rozmaitości, musielibyśmy i tak mieć do dysp>ozycji c-liczbowy tensor metryczny. Jakeśmy już podkreślali, jest rzeczą zastanawiającą, że to podstawowe px>jęcie, bez którego x-y pozostawałyby praktycznie tylko czarnymi znakami na białym papierze, pozbawionymi jakiegokolwiek znaczenia fizyczhego, tzn. pojęcie interwału, ma czysto klasyczną treść i źródła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.