riemannowskich

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) g.n. znane były wcześniej C.F. Gaussowi — nie opublikował on jednak swych wyników z tego zakresu); 1854 B. Riemann wprowadził na gruncie geometrii różniczkowej b. ogólne pojęcie przestrzeni riemannowskich (—»•Riemanna geometria); geometrie tych przestrzeni zawierają w sobie w szczególności geometrię Euklidesa, Łobaczewskiego i eliptyczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.