rijecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marković. Tendencje zjednoczeniowe odżyły ponownie w końcu XIX i na pocz. XX w., w okresie wzmożonego antyhabsburskiego ruchu nar. w Chorwacji; 1905 działacze chorw. (F. Supilo, A. Trumbić) ogłosili tzw. rezolucję rijecką, postulującą jedność narodów jugosł. ; na tej podstawie doszło do koalicji polit, stronnictw serb. i chorw. w Austro-Węgrzech ; również partie socjaldemokr. wypowiadały się na konferencjach w Lublanie (1909) i Belgradzie (1910) za zjednoczeniem pd. Słowian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.