riketsje

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tularemia jest ostrą chorobą zakaźną, wywołaną przez swoisty zarazek— bact. tularense. Zarazek tularemii ma kształt cienkiej laseczki lub ziarenkowca z jasną otoczką, jest nieruchomy. Wielkość zarazka tularemii wynosi 0,3— 07X0,2. Zarazek tularemii barwi się najlepiej karbolowym roztworem fuksyny lub aniliną z fioletem goryczki, źle się barwi błękitem metylenowym. Na zwykłym podłożu zarazek tularemii nie rozwija się. Jest większy od riketsji ale mniejszy od laseczki Banga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.