rillmarki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) te powstają gł. w wyniku sedymentacji mech. (np. niszczenie brzegu przez falowanie i prądy); barwa ich jest zwykle jasna, zabarwienia ciemniejsze pochodzą od substancji węglowej lub tlenków manganu; na powierzchni warstw spotyka się często ripplemarki lub rillmarki; osady 1. mogą przybierać formę wałów brzegowych (lida, mierzeje) i powodować powstawanie lagun lub zalewów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.