ripidolit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólnie można powiedzie, że diabantyt i piknochloryt występują niemal wyłącznie w skałach magmowych, natomiast bogate w glin ripidolity znane są przede wszystkim ze skał metamorficznych pochodzenia osadowego (fyllity, łupki mikowe, paragnejsy itp.) Korundofilit pojawia się w skałach zawierających korund i diaspor. W skałach osadowych występują również głównie ripidolity, powstałe autigenicznie z innych minerałów ilastych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.