roślinoznawstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogrodniczych w r. 1913, przekształconych później w Wydział Ogrodniczy przy Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie. Po powstaniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wykładał w niej od r. 1921 dendrologię, później kwiaciarstwo i roślinoznawstwo aż do r. 1937. Był ponadto współzałożycielem Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, przewodniczącym Wydziału Ogrodniczego Centralnego Towarzystwa Rolniczego, założycielem Polskiego Związku Wytwórców Drzew i Krzewów. Dzięki jego zabiegom i inicjatywie pows...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jankowski, Edmund 1972. Wspomnienia ogrodnika, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.