rockmen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) diu kilka skandowań jakiegoś Kazika. Był tam naprawdę wielki ładunek realizmu, przy którym Andrzejewski jawi się jako zmęczony życiem literat zanurzony zamieloną głową w niebycie „literatury”. Nie chodzi mi tu o gloryfikację jakiegoś rockmena, który miałby być jakimś nowym objawieniem literatury, czy kategorii gatunku literackiego. Chodzi też o poczucie, że rzeczy naprawdę interesujących należy poszukiwać w innych rejonach aktywności artystycznej związanej przecież też ze słowem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.