rodak-stypendysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przez dziesiątki lat w polskiej opinii publicznej pokutował naiwny mit domniemanej życzliwości, z jaką nasz rodak-stypendysta powinien spotkać się w krajach Trzeciego Świata. Polska nigdy nie była przecież państwem kolonialnym. W praktyce jednak okazywało się, że współczesne pokolenia afrykańskich czy azjatyckich urzędników państwowych cenią sobie najczęściej przedstawicieli bogatego kraju zamorskiego, mającego prestiż materialny. Niemal z re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goćkowski, Janusz, Kisiel, Przemysław (red.) 1994. Patologia i terapia życia naukowego. Praca zbiorowa, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.