rodopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pielgrzymi’ Dor 6; piłkarstwo ‘ogół piłkarzy’ Sz 2; poddaństwo 'zb. ogół poddanych’ SW4; poselstwo ‘ogół posłów, posłowie sejmowi’ Dor 6; pręcikowie ‘ogół pręcików kwiatu’ SW4; przedstwicielstwo 'zb. ogół przedstwicieli’ SW 5; reporteria ‘ogół reporterów’ Dor 7; rocznikarstwo ‘ogół roczników’ SW 5; rodopisarstwo ‘ogół rodopisów’ SW 5; romansopisarstwo ‘ogół romansów w piśmiennictwie’ SW 5; roślinność ‘rośliny, ogół roślin na danym miejscu’ Wil 2 (zó.), SW 5; różnowierstwo ‘ogół różnowierców’ Dor 7; rycerstwo ‘ogół rycerzy, rycerze’ SW 5, Dor 7, Sz 3, ‘o g ó ł rycerstwa’ Stp 8; rzemieślnictwo ‘ogół rzemieślników’ SW 5 (zb./ Dor 7;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.