rodzajność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze wszystkich przedmiotów, jakie nam się narzucają na widowni wszechświata, najwięcej budzi uwagę i podziw człowieka słońce, bóstwo światła, gwiazda rodzajności, bez której nasza planeta i życie byłyby znikome, byłyby widocznym obrazem niewidzialnego bóstwa, jak głosi Cycero i poeci starożytności. Ale, łaskawy czytelniku, czy dużo jest, prócz ciebie, mieszkańców ziemi, rozumiejących, że słońce jest gwiazdą Drogi Mlecznej i że każda z gwiazd jest słońcem? Ilu jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flammarion, Kamil 1904. Światy nieznane, spolszcz. K. Sporzyński, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.