rojalistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie spotykamy już nowe wyrażenie, związane bezpośrednio ze stosunkami politycznymi, prawy środek195: „Dzisiejsza Hiszpania dościgła inne konstytucyjne europejskie państwa, a z tyloletniego jśj boju wyrodziły si ę trzy główne stronnictwa, które stoją naprzeciw siebie, to jest radykalistów, prawego środka [...] i rojalistowskie, albo raczej legitymistyczne”, Rok 1845, III 57—8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pepłowski, Franciszek 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.