rojnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od tego, jak ie zastosował. Tak, pióro jego cudów dokonywało, było na przemian rylcem potężnym i pędzlem świetnym, dopóki trzymało się fantazyi, czyli raczej tych wszystkich konkretnych zjawisk, które się w pamięci jego i fantazyi odbijały wyraźnie, gromadziły rojnie. Teraz, przez wiek osłabione, porwało się na przechodzące miarę jego, oderwane idee. Dawniej już, skoro znużony na chwilę Biblioteka.—T. 484. 9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.