rokowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na tę komisyą zjechali posłowie papiezcy, cesarscy, polscy, węgierscy i krzyżaccy, zjechało kilku innych najznakomitszych senatorów i prawników; otóż kiedy na jednej sesyi posłowie krzyżaccy zażądali wypuszczenia Prus Polskich w dzierżawę i ofiarowali dobrowolnie dzierżawy rocznej pięćdziesiąt tysięcy dukatów, i kiedy już zanosiło się na rokowanie w tej sprawie z posłami króla, Biskup Warmiński krótką, energiczną mową, w której Krzyżaków przyrównał do „Wężów zamarzłych wypielęgnowanych u ciepłego łona Polski,“ otwiera oczy ziomkom swoim i ostrzega aby się nie dali uwieść ułudnym obietnicom chciwych niesumiennych ludzi. Mowa ta zdziwiła i zdu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.