rola-archetyp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RWL: Wstawiłbym frazę przyimkową PP at home w łańcuch przepływu energii, w którym mamy interpretację zarówno agensa, jak i instrumentu, tak aby zachować pełny łańcuch w bazie pojęcia akcji, nawet jeśli brak jest odpowiednich przysłówków, które wskazywałyby na istnienie ról-archetypów. Weźmy inne przykłady: The door opened...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Langacker, R. W. 1995. Wykłady z gramatyki kognitywnej, przekł. J. Berej et al., Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.