roletka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowym (panoramicznym). Dzięki zaciemnianiu i rozjaśnianiu obrazu, powolnemu przenikaniu jednego obrazu w drugi i innym optycznym połączeniom dwu kolejnych obrazów (tzw. roletki, odwrotki i in.) możliwe jest rzekome skracanie i wzdłużanie czasu na ekranie, zestawianie ze sobą różnych czasów i ukazywanie równoległe dwu lub więcej akcji, które dzieją się w tym samym czasie w różnych miejscach. Produkcja współ...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.