rolnicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W innych okolicach aresztowano również szereg obywateli jak to: proboszcza parafji rolnickiej — ks. Szymeluna, którego wkrótce zwolniono, oraz rolnika, Adama Gudelisa ze wsi Kretony, gm. święciańskiej zabrano dn. 18 października, oddano władzom sądowym i osadzono w więzieniu w święcianach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.