rolnik-izraelita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi, niecierpliwie wyczekującymi na rezultaty wstępnych egzaminów. [...] I oto spełnia się marzenie autora projektu. Szkoły, licznie po kraju rozsiane, rokrocznie dostarczają światu nowych kontyngensów rolników-Izraelitów; wreszcie ilość ich dochodzi do okrągłej liczby stu tysięcy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1962. Kroniki. T. 12, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.