rolno-żywnościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pracy naukowej T. Olszewskiego można wyróżnić kilka podstawowych nurtów badawczych. Podejmował pracę z zakresu problematyki przestrzennej i ekologicznej rolnictwa, gospodarki rolno-żywnościowej w skali regionalnej i światowej. Drugi nurt koncentrował się wokół dwu zasadniczych problemów teoretycznych: funkcjonowania gospodarki regionalnej w systemie planowania centralnego oraz wzajemnych relacji między gospodarką regionalną i jej uwarunkowaniem infrastruktularnym w dziedzinie przyrodniczej i społeczno-ekonomicznej. Trzeci nurt badawczy obejmował problematykę ochrony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kita, Jarosław, Pytlas, Stefan 1995. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1994 Pro memoria, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.