romantyczno-mesjanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wie, co w Paryżu, Londynie czy Getyndze. Trudno byłoby uznać czołowych historyków szkoły krakowskiej za niezaangażowanych w aktualnych sprawach życia narodu; ani Kalinka, ani Szujski, ani Bobrzyński czy Smolka nie byli jedynie erudytami czy badaczami kontemplującymi przeszłość, stawiającymi sobie zadania wyłącznie poznawcze. Sąd nad romantyczno-mesjanistyczną historiografią atakował nie tylko jej słabe podstawy erudycyjne i metodyczne, silniej jeszcze uderzał w jej tendencje „optymistyczne” czy apologetyczne w stosunku do dawnej Rzeczypospolitej, w mit złotej wolności Polski — Chrystusa narodów. „Wolna od złudzeń” historia, odtwarzająca rze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte