romantyczno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obozie kapitalistycznym naturalnie też nie brak było ludzi, którzy poświęcali wolność, a nawet i życie, w służbie idei uważanych przez komunistów za słuszne. Ludzi tych, zarówno komunistów jak i „bojowników o pokój” poeci schematyczni wychwalali za odwagę i wytrwałość. Hikmet i Beloiannis, Duclos i Henry Martin, Max Reimann i Rosenbergowie (25), wszyscy oni byli opiewani w tym samym, romantyczno-retorycznym tonie. Była jednak bardzo ważna, wybitna różnica między panegirykami na cześć Stalina i innych przywódców, a odami i balladami poświęcanymi tym pół-mitycznym bohaterom na Zachodzie. Chociaż wierszy tych komuniści używali do podtrzymywa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte