rondel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hegemonji tej krytyka musi przeciwdziałać. Musi się stać ostrą 1 szczerą. Musi odsyłać dramatycznie upozowaną, trocinową głowę do szkoły, chociażby lepiej pisała rondele od samego Miriama, a władała jeszcze polichromiczniejszym żargonem niż sam Nowaczyński. Krytyk, który się tej pracy podejmuje, może być przygotowany na to, że będzie lekceważony, ośmieszony, ignorowany, że wszystkie, wytwarzające opinję, precieusy płci obojga będą kręciły nosem przy samem wspomnieniu jego nazwiska, ale spełni istotnie pracę, która przyczynić się może do tego, że literatura, o ile nie stanie się pożyteczną, przestanie być uprzywilejowaną i rozkochaną w sobie formą społecznego i kulturalnego szkodnictwa. Przez to samo zostaje określony punkt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.