ropianiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W antyklinie Wysowej obserwuje się fałdowanie dysharmonijne, będące wynikiem złożonych naprężeń między plastycznymi utworami warstw ropianieckich (częściowo i łupków pstrych) a warstwami wyższymi, bardziej sztywnymi. Wynikiem dysharmonii jest intensywne, drugorzędne sfałdowanie i „diapirowe" wyciśnięcie jądrowej części antykliny względem skrzydeł, połączone z powstaniem uskoków podłużnych redukujących częściowo skrzydła diapiru, jak również skrzydła jego drobnych fałdów (rys. 2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.