ropianiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wody mineralne Wysowej są mieszanego typu. Podstawowym są zasadowe solanki, z zawartością jodu i bromu (wody przynaftowe), związane w tym rejonie z warstwami ropianieckimi. Nasyca je i przeobraża w szczawy wodorowęglanowo-chlorkowosodowe dwutlenek węgla, który jest również czynnikiem energetycznym, kierującym te wody ku górnej części szczelinowego zbiornika, jakim są pofałdowane i potrzaskane warstwy ropianieckie, częściowo też łupki pstre. Wobec braku dostatecznie szczelnego poziomu izolującego pomiędzy zbiornikiem fliszowym a osadami czwartorzędo...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.