ropodajny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W październiku 1941 roku, gdy lotnictwo Floty Czarnomorskiej bazujące na Krymie zaczęło po raz pierwszy zadawać ciosy Bu% karesztowi i ropodajnym terenom Ploesti, najbliższe zespoły lotnictwa brytyjskiego, dyslokowane na lotniskach Egiptu, zajęte były akcją w rejonie Sollum, a lotnicy amerykańscy czytali tylko w gazetach komunikaty o rozwoju działań wojennych w Europie, nie przewidując jeszcze, że tak prędko wybije i ich godzina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.