ropopochodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do malowania zenz kadłuba stalowego nieocynkowanego zaleca się stosować: barwiny bitumiczne, wytwarzane z bitumów ropopochodnych (polskiej produkcji pod nazwą „Corrisol“) lub cement w tych miejscach, gdzie często zbiera się woda; w bardziej suchych miejscach zenz można stosować minię żelazową; w odkrytych suchych przedziałach najczęściej używana jest minia ołowiana. Zenzy w miejscach z ocynkowanymi blachami, należy malować barwiną na bieli ołowianej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.