rozcapierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrażenia gwarowe pojawiają się rzadko (np. „napięte rozcapierzenie”, „zmechaciałe strzechy”), a jeżeli już, to ujawniają się w studium szczegółu, w skłonności pisarza do atomizowania przedstawianej rzeczywistości. Częsta rekonstrukcja szczegółu jest jakby dana pisarzowi, bo wraz z tym rozbieraniem na elementy ujawnia się chłopska mentalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marzec, Anna 1983. Proza Juliana Kawalca, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.