rozdmuchiwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wychowany w epoce, kiedy po upadku powstania styczniowego w Polsce zapanował bezwład umysłowy i duchowy, kiedy wszystko cofnęło się a nic nie szło naprzód, kiedy szeroko rozlał się pesymizm i niewiara we własne siły, należał on do pokolenia, któremu przypadło w udziale wydobywanie iskier z popiołów i praca nad rozdmuchiwaniem ich w nowe, jasno płonące ogniska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.