rozduszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LISTY DO REDAKCJI 155 carska Rosja, mimo wszystko, wydała jedną z najznakomitszych literatur świata, podczas gdy „postępowy” system komunistyczny wszędzie gdziekolwiek zapanował, sprowadził literaturę do upolitycznionego, nudnego kiczu ; oraz po drugie, że komunistyczne państwa należą do jedynych na przestrzeni historii ludzkiej, w których problem nudy przeistoczył się w problem państwowo-społeczny i zmusił partyjno-rządowe czynniki do zajęcia się nim jako sprawą pierwszorzędnej wagi. Świadczy to o niebywałym w dziejach rozduszeniu ludzkiej psychiki, gdyż występowanie masowej nudy było dotychczas cechą charakterystyczną dla nastrojów panujących za kratami więzień...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.