rozdwajanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Własności optyczne kryształów rombowrych, jednoskośnych i trój skośnych są znacznie zawilsze od własności kryształów optycznie jednoosiowych. Kryształy trzech syngonij wymienionych są optycznie dwuosiowe. W każdym z nich są dwa kierunki, w których niema załamania podwójnego, to jest rozdwajania się fali świetlnej, a zatem są dwa przekroje kołowe. Obecność dwu przekrojów kołowych, a więc dwu prostopadłych do tych przekrojów osi optycznych, usprawiedliwia się tern, że ogólnem odwzorowaniem optycznem kryształów dwuosiowych jest elipsoida trójosiowa rys. 237. Jeżeli jej półoś SA jest najmniejsza,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weyberg, Zygmunt 1935. Świat kryształów, Warszawa : Mathesis Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.