rozetka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kryształy fenyloglukozazonu, badane pod mikroskopem, mają postać igieł ułożonych w snopki lub wiązki miotełkowate (roztwór zawierał niewiele glukozy). —Kryształy fenylomaltozazonu pod mikroskopem mają postać kryształów tabliczkowatych mniej lub więcej szerokich. Są one tern szersze, im więcej maltozy roztwór /awierał. Po rozpuszczeniu tych kryształów we wrzącej wodzie i ponownej krystalizacji po ostygnięciu roztworu tworzą one rozetki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.