rozhermetyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kosmonauta USA Edward White odbył, lot na statku Gemini-4 razem z Jamesem McDivitem, w ślad za A. A. Leonowem powtórzył on 3 lipca 1965 roku wyjście w przestrzeń kosmiczną. W odróżnieniu od radzieckiego systemu wyjścia w Kosmos przez komorę śluzową, system amerykański wymagał całkowitego rozhermetyzowania statku, co było znacznie mniej wygodne. W kolejnych lotach statków Gemini powtarzano wyjścia w Kosmos. Zaplanowano także próbę zbliżenia statku do ostatniego stopnia rakiety nośnej przed wyjściem kosmonauty ze statku, ale próba ta nie powiodła się. Trzeba było przerwać to doświad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suszkow, Jurij N. 1969. Sztuczne satelity Ziemi, tłum. J. Szarek, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.