rozhisteryzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzisiaj historykowi czytać bez pewnego zażenowania. Zapewne i adresat tego listu, marszałek Małachowski, czytał go ze wzruszeniem ramion. Zważywszy jednak moment dziejowy — wybuch wojny, który nastąpił w dwa tygodnie później, nie sposób przejść do porządku nad tym dokumentem słabości i rozhisteryzowania Stanisława Augusta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łojek, Jerzy 1986. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.