rozklasyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Systematyka głosek polskiego języka kulturalnego W ostatnim dziesiątku lat czterej profesorowie językoznawcy (Benni, Lehr-Spławiński, Szober, Gaertner), występowali z systematycznym opisem i próbami rozklasyfikowania głosek polskich w zależności od ich cech artykulacyjnych i (Lehr-Spławiński) akustycznych. Przystępując zkolei do tego samego zadania, muszę zaznaczyć, że konsekwentne ugrupowanie naszych głosek na podstawie jednej wspólnej, a tylko w odmiennych stopniach występującej właściwości artykulacyjnej, jak to uczynił prof. Benni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.