rozmachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei dzieci odwzorowują jeszcze to samo na popierze bez śladu. Przy ćwiczeniu ręki do pisania, nie chodzi o zapamiętanie kształtu liter, lecz o wyrobienie sprawności ręki w kreśleniu. Ćwiczenie w przerysowywaniu i przepisywaniu ołówkiem krępuje dziecko w śmiałym, rozmachowym wodzeniu nim, dlatego wodzi tylko w powietrzu, czyli pisze bez śladu. Właściwe użycie ołówka ma tu służyć jedynie do zbadania osiągniętej sprawności, którą dziecko nabywa nieco wcześniej w rysunku niż w pisaniu. Na pisaniu bez śladu kończy się ćwiczenie, gdyż pisanie ołówkiem należy już do nauki pisania...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.