roznos

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nich hut, w tym do Sławkowa. Istniały tu bowiem dogodne warunki umożliwiające wykorzystanie wód Białej Przemszy do napędu miechów używanych w piecach w celu uzyskania czystego srebra. Dalszy żywiołowy rozwój górnictwa i hutnictwa kruszcowego spowodował całkowite wylesienie sąsiednich piaszczystych terenów. Jak wynika z relacji sztygara Sztolni Ponikowskiej Błażeja Gorącego zapisanej w 1701 roku „Około tego roznosu potrzeba płoty grodzić dla piasków, które wiatry spędzają od południowej strony aż nad samą wodę” (Łabęcki, 1841, 1850). Pod koniec XVI wieku istniał już problem zasypywania urządzeń górniczych przez ruchome piaski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.