rozorywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ścia do nich wskazuje nam na poprzeczną belkę Krzyża. To samo i w dziedzinie poznania: myśl chrześcijańska otwiera przed nami horyzonty niebywałe, gdy chodzi o nasze możliwości poznawcze przyrodzone i nadprzyrodzone — ale i w jedrfbj/ i w drugiej dziedzinie prowadzi nas przez bardzo mozolny i uciążliwy trud: „per crucem ad lucern“! Ten trud konieczny, zbawczy i twórczy jak rozorywanie ugoru — można łatwo człowiekowi zohydzić. I tu zapewne tkwi najgłębsza przyczyna tego, że właśnie filozofia życia, zwłaszcza zaś w wydaniu Nietzschego, przepaja całe współczesne odrodzenie pogaństwa, które zatacza znacznie szersze kręgi (i w nas samych), niż by się to na pierwszy rzut oka wydawałoRównież i myśl chrześcijańska stanęła wobec tego samego niebezpieczeństwa — we własnym swym łonie. Mam na my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.