rozpadlinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pują interesujące zbiorowiska siedlisk nieleśnych — ziołorośla i mszarniki. Miejscem występowania tych zbiorowisk są młaki śródleśne (obfituje w nie rezerwat „Pod Rysianką”), źródła, wykapy, strome zsuwy nad potokami, rowy rozpadlinowe (rez. „Romanka”). Bogata roślinność rezerwatów kontrastuje z ubogim florystycznie otoczeniem, które tworzą przeważnie sztuczne monokultury świerkowe. Natu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.