rozpięknić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 534. Rozpieśniać się TOliz Dz 3, 20; 535. Rozpiękniać (W) Lib NP 109; 536. Rozpięknienie (W) Kras Lir 6, 209; 537. Rozpiękniony (W) Lib NP 91; 538. Rozpiększać się (W) TOliz Dz 3, 77; 539. Rozpiorunić się ‘o włosach: zamienić się w pioruny, błyskawice' Słów SS 8, 217; 540. Rozpołudnić się ‘o dniu' Słów Ben 3, 270; 541. Rozrosić się (W) ‘zamienić się w rosę’ Groza P 2, 123; 542. Rozrób ‘rozprzężenie, chaos’ Kras NK I 5, 339; 543. Rozrubinić ‘rozczerwienić’ Słów SS 8, 197;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.