rozrywkowo-odbiorczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiona wyżej struktura zainteresowań kulturalno-oświatowych wskazuje ponadto na ich rozrywkowo-odbiorczy charakter. Warunki i rodzaj pracy, minimalny czas wolny, będący w dyspozycji robotnika budowlanego, uniemożliwiają mu nie tylko czynnie uczestniczyć w zaspokajaniu swych zainteresowań, ale również wpływają na kierunek zainteresowań i determinują ich rodzaj i charakter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.