rozrywkowo-sensacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wstrząsów i perypetii związanych z takim ewoluowaniem uniknęły jedynie te młode wydawnictwa terenowe, które zrodziły się już w nowych, popaździemikowych warunkach. Nie uniknęły one natomiast kłopotów innego rodzaju: godzenia wymogów rentowności z jakąś dobrze pojętą ambicją w pracy wydawniczej. Wydawnictwa te zastosowały więc dość swoistą taktykę: wypuszczania dla mody i zysku masowych serii rozrywkowo-sensacyjnych i „zarabiania11 nimi na- poważniejsze, bardziej ambitne przedsięwzięcia. Tak więc Wydawnictwo Łódzkie utworami Dumasa „dorabia11 sobie na tomiki -poetyckie, Wydawnictwo „Śląsk11 opowiadaniami „Złotej Podkowy11 na serię szkiców biograficznych pod nazwą „Zasłużeni ludzie Śląska11, a Wydawnictwo Poznańskie serią „Przygoda — Awantura — Sensacja11 niechybnie dopomaga sobie w wydawaniu cyklów „Z dziejów Wielkopolski i Ziem Zachodnich11 oraz „Nowela Polska-11...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.