rozserdecznienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autora Nurtu gotowość chłopów przystąpienia do Legionów. Przypominając wędrówkę Cypriana Godebskiego z Kosseckim do Legionów, pisze: „Ledwie nazajutrz dopadli szeregów — już i po bitwie, w gwałtownym natomiast ich pościgu za nieprzyjacielem, co rozbity już w bezładnie pomieszane oddziały nie tylko że nie stawiał oporu, lecz z głośnymi okrzyki po polsku i z ogromnym rozserdecznieniem chłopstwa rzucał się w objęcia niewoli: swoi spod cesarza. Wcielano ich natychmiast w szeregi własne.” 108 Niejeden raz pojawiają się też w Nurcie takie choćby „powtórki” z Popiołów, jak ów żałosny obraz oddziału legionistów ścigających nieprzyjaciela: „W marszu pogonnym, a coraz to większym wyczerpaniu ludzi ścichły całkiem i gwary wolne. Z tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ziejka, Franciszek 1984. Złota legenda chłopów polskich, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.