rozspasanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządza w organizmie społecznym. Nowoczesne państwo dążące do maksymalnego rozszerzania zasady wolności — i w konsekwencji zobowiązane do obropy niemal nieograniczonego prawa do wolności słowa — pozbawione etycznego wzorca człowieka, wzorca wynikającego nie tylko z pluralizmu koncepcji wyrażonych w łonie społeczeństwa, którego odbiciem jest właśnie państwo, nie ma środków — nawet gdyby miało taką wolę polityczną — pozwalających zatamować szerzący się w strukturze społecznej kryzys moralny, głoszony i podtrzymywany przez relatywistyczną i przyzwalającą kulturę. Dlatego właśnie błąd ma większą siłę ideologiczną niż rozum, rozspasanie łatwiej rozpowszechnia się niż poczucie tego, co właściwe, zaś przemoc, która stąd się bierze, czeka, aż okiełznają ją tak zwane „rozwiązania społeczne”, to jest coraz szerszy i dobitniejszy awans kulturalny, podniesienie poziomu życia mas, powiększenie obszaru dobrobytu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kościół 1987. Kościół a problemy etyki seksualnej. Komentarz do Deklaracji Persona humana, przeł. A. Szymanowski, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.