rozszatkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lsze znaki rozpoznawcze: od północno-zachodu położony jon okazałych budynków z Muzeum Archeologicznym od południowschodu nowoczesny stadion olimpijski doełniają orientacyjnej topografii. Aż dziw, jak bardzo o przejrzyste i proste. Może dlatego, że Ateny dzisiejsze są miastem właściwie nowym i niewątpliwie koncepcja urbanistyczna miała wpływ na ich rozszatkowanie w ramach tych głównych punktów kwartałami aż nudno jak idealnie w szachownicę pociętymi ciągami ulic...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paukszta, Eugeniusz 1969. Wichry wśród kolumn. Impresje greckie, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.