rozszczepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nakoniec opisano też w śluzówce jelita oraz jej wyciągach ferment, zwany erepsyną, mający własność dalszego rozszczepiania pewnych ciał białkowych, mianowicie tylko proteoz, peptonów : kazeiny,'przemieniania ich na amidokwasy, nie dające już reakcji biuretowej. Erepsyną działa zarówno w reakcji obojętnej, jak i słabo alkalicznej. Ulega ona rozkładowi od kwasów, ogrzewania i alkoholu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.