rozszrafować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzadziej stosowaną metodą są mapy częstości zmian. Na mapę syntetyczną naniesione zostają zasięgi jednego elementu środowiska geograficznego we wszystkich analizowanych okresach, następnie w każdym utworzonym przez krzyżujące się linie poligonie obliczamy częstość (długość czasu) występowania. Pokolorowane lub rozszrafowane powierzchnie tworzą mapę typu kartogramu (rys. 1). Najlepiej żeby interwały czasowe były mniej więcej równe. W przeciwnym razie nierównomierne skoki długości trzeba podkreślić nieciągłością skali natężenia koloru lub wyraźniejszą zmianą barwy. Mapy częstości zmian dają duże możliwości interpretacyjne, gdyż trwałość sposobu użytkowania ziemi dla wielu zagadnień przyrodniczych, gospodarczych i społecznych ma bardzo duże znaczenie. Przykładami zastosowań może być rejestrowanie następujących zjawisk przyrodniczych:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.