rozumowo-dyskursywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na. Afrykanin jest przede wszystkim istotą zmysłową, co Senghor tłumaczy jako specyficzny typ całościowej percepcji intuicyjnego i syntetycznego poznania opartego na odczuwaniu. Jest ono przeciwstawione poznaniu europejskiemu, traktowanemu jako empiryczne i rozumowo-dyskursywne. Fizjologia Murzyna tłumaczy— zdaniem Senghora — jego metafizykę, z niej zaś wyrasta z kolei jego życie społeczne. Każdy przedmiot, od Boga po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.