rozwłóczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rośliny — moczarki kanadyjskiej do Europy, czy pojawienie się na wybrzeżach M. Północnego i Bałtyckiego chiń. kraba wełnistorękiego. W takim rozwłóczeniu gatunków, a w rezultacie w ich a. na nowych terenach, bierze niekiedy udział mniej lub więcej świadomie człowiek; np. króliki zawiezione zostały na tereny austral., gdzie wobec braku naturalnych wrogów stały się b. dokuczliwą plagą. Podobnie rzecz się miała z przewiezieniem do Europy piżmaka pn.amer...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.