rugowe

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komorowski używał wszelkich metod od pognębienia chłopów. Posługiwał się fałszywymi oskarżeniami, wymuszał zeznania na torturach, posądzał ■o zbójnictwo, byle usunąć opornych. W związku z akcją rozbudowy gospodarki folwarcznej odbierał chłopom grunty, zwiększał rentę odróbkowrą (pańszczyznę), wybierał wcześniej rentę pieniężną (czynsze), wprowadzał nowe świadczenia (np. podróże, stróżne, rugowe), powiększał daniny i wprowadzał nowe, zakazywał korzystać z lasów, wreszcie stosował kary pieniężne, cielesne (osławiony „gąsior“ i dyby) i więzienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.